fbpx

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา หลายตำแหน่ง ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา เปิดรับสมัคร 5 -25 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา หลายตำแหน่ง ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา เปิดรับสมัคร 5 -25 พฤษภาคม 2564

 • กรมชลประทานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 • ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • 1. นักทรัพยากรบุคคลฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 • 2. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • 3. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • 4. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • 5. นายช่างชลประธานปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
 • 6. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 • 7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • กรมชลประทานเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
 •  https://rid.thaijobjob.com

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
 • การรับสมัคร
 • กรมชลประทานเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์
 •  https://rid.thaijobjob.com

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!