fbpx

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่ วันที่ 5 – 21 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง วุฒิ ปวช. ตั้งแต่ วันที่ 5 – 21 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมสุพรรณสมบัติ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 21 พฤษภาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมสุพรรณสมบัติ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 ถนนบางนา-ตราด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 21 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!