fbpx

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโททุกสาขา

 • การรับสมัคร
 • สามารถส่ง Resume ได้ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120  หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 • หรือสามารถส่ง Resume ได้ที่  [email protected] 
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • สามารถส่ง Resume ได้ที่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120  หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 • หรือสามารถส่ง Resume ได้ที่  [email protected] 
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!