การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 206 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / หลายจังหวัด ทั่วประเทศ /ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2565

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 206 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / หลายจังหวัด ทั่วประเทศ /ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2565

 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
 • สังกัดการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565

 • 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • 2. นักวิชาการเงินและบัญชี
 • 3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 • 4. นักวิชาการเกษตร
 • 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • 6. บุคลากร
 • 7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • 8. นิติกร
 • 9. นักวิชาการพัสดุ
 • 10. นักวิชาการเผยแพร่
 • 11. นักประชาสัมพันธ์
 • 12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • 13. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 14. เศรษฐกร
 • 15. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • 16. นักวิชาการตลาด
 • 17. นักวิทยาศาสตร์
 • 18. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 • 19. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • 20.วิศวกร
 • 21.วิศวกรเครื่องกล
 • 22. นักวิเทศสัมพันธ์

 • (เปิดรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!