ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักการตลาด
 • กลยุทธ์การตลาดหล่อลื่น
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ปริญญาโท การตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

 • นักบัญชี
 • ควบคุมทางการเงินบัญชีและภาษี
 • ปริญญาตรี การบัญชี การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ การบัญชีเพื่อการบริหาร

 • นักบัญชี
 • ควบคุมทางการเงินบัญชีและภาษี
 • ปริญญาตรี การบัญชี การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ การบัญชีเพื่อการบริหาร

 • พนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • ลูกค้าสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

 • นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
 • วิเคราะห์ข้อมูลและลูกค้าเชิงลึก
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

 • นักการตลาด
 • การตลาดและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการยานยนต์
 • ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ
 • ปริญญาโท การตลาด บริหารธุรกิจ

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • กลยุทธ์และบริหารการลงทุน
 • ปริญญาตรี การจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาโท การจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 • พนักงานตรวจสอบ
 • ตรวจสอบภายใน
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

 • พนักงานควบคุมคุณภาพ
 • บริหารคุณภาพวัตถุดิบ ผลิต และกระจายสินค้าธุรกิจไลฟ์สไตล์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางอาหาร

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • ซ่อมบำรุงฟิสิคัลแพลตฟอร์ม
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ

 • วิทยากร
 • พัฒนามาตรฐานสถานีบริการ
 • ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • คลังก๊าซเขาบ่อยา
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย

 • นักเคมี
 • เทคนิคหล่อลื่น
 • ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์เคมี เทคโนโลยีปิโตรเคมี เคมีเทคนิค
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เคมี เทคโนโลยีปิโตรเคมี เคมีเทคนิค

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ใบสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!