สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ

 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 80 ปี
 • และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ช่างโยธา 
 • ช่างซ่อมบรรจุ 
 • พนักงานขายเงินสด
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและธุรการการขาย 
 • ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 • เจ้าหน้าที่ขาย Modern Trade 
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด Special Channel 
 • เจ้าหน้าที่การตลาดเบียร์สด 
 • หัวหน้าหน่วยออกแบบ 
 • นักวิทยาศาสตร์(R&D)
 • Product Sales 
 • Business Development 
 • พนักงาน Fermentation Storage & CIP
 • พนักงานพัสดุ 
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรระบบประกันคุณภาพ 
 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์-อาหาร
 • ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 
 • วิศวกรแมคคาทอนิกส์ 
 • พนักงานสถิติ-บัญชีผลิต 
 • พนักงานขับรถยก
 • ช่างก่อสร้าง 
 • พนักงานคลังสินค้า 
 • วิศวกรไฟฟ้าควบคุม 
 • พนักงานควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต 
 • เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพงาน-เทคนิค 
 • พนักงานธุรการความปลอดภัย 
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ทั่วไป) 
 • พนักงานควบคุมเครื่อง 
 • ช่างเครื่องกล 
 • ช่างไฟฟ้า 
 • AR Accounting Staff (สัญญาจ้างชั่วคราว)
 • นักบัญชี (ประจำบริษัท ตามมากิน) 
 • เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ-ทั่วไป 
 • เลขานุการ 
 • วิศวกรไฟฟ้าควบคุม
 • วิศวกรโยธา 
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์ 
 • วิศวกรไฟฟ้า 
 • เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง) 
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
 • Brand & Marketing Communication Assistant Manager 
 • เจ้าหน้าที่บุคคล(ฝึกอบรมและสวัสดิการ) 
 • IT Technical Support 
 • วิศวกรอุตสาหการ 
 • Financial Report Supervisor 
 • พนักงานขายเงินสดสาขา ฉะเชิงเทรา (Cash Van Sales) 
 • SAP Support (Module FI)
 • BI Developer
 • ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ 
 • เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise)
 • พนักงานขายเงินสดสาขา ทวีวัฒนา (Cash Van Sales)
 • ผู้จัดการแผนก Data Center Management 
 • วิศวกรระบบเครื่องมือวัด 

กดเพื่อดูตำแหน่งอื่นๆ และรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ ต่อ 

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!