Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หางานป.ตรีหางานราชการหางานราชการ 2566

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา / เงินเดือน 16500 รับสมัคร 3 – 24 สิงหาคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา / เงินเดือน 16500 รับสมัคร 3 – 24 สิงหาคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
 • เงินเดือน : 15000 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. โดยต้องมีผลการสอบผ่านฯ ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
 • เงินเดือน : 15000 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. โดยต้องมีผลการสอบผ่านฯ ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://sepo.thaijobjob.com

 • สมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้


 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!