การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ วันที่ 15 – 25 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ วันที่ 15 – 25 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 • การรับสมัคร
 • ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ตึกบัญชาการชั้น 1 ห้อง 110 ที่ทำการงานพัฒนาบุคลากร กองวิจัยและพัฒนาการ เดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 – 25 มิถุนายน 2564

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ตึกบัญชาการชั้น 1 ห้อง 110 ที่ทำการงานพัฒนาบุคลากร กองวิจัยและพัฒนาการ เดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
 • ตั้งแต่ วันที่ 15 – 25 มิถุนายน 2564
 • http://www.railway.co.th/ContactUs/

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!