fbpx

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานสถิติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางด้านประชากรศาสตร์ หรือ
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอย่างน้อย ๑ ปี
  •  มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, SPSS และ โปรแกรมประมวลผลอื่นๆ เป็นต้น)

 • การเปิดรับสมัครสอบ
 • ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ที่สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ EMS หรือ Express cail Service ถึงสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครงาน)
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

 • การเปิดรับสมัครสอบ
 • ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ที่สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 • จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ EMS หรือ Express cail Service ถึงสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครงาน)
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!