Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หางานป.ตรีหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 35 อัตรา ปวส.ขึ้นไป สมัคร 17 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 35 อัตรา ปวส.ขึ้นไป สมัคร 17 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565  

รายละเอียดการรับสมัคร


 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
 • จำนวน 20 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือ สาขาวิชาสัตวรักษ์
  • และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวน 10 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  • และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
  • และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dld.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565  
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!