ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท น้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • หน่วยงาน ธรรมาภิบาลข้อมูล
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
 • ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิทยาการข้อมูล

 • นักการเงิน
 • หน่วยงาน การเงินองค์กร
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาโท การเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การจัดการ

 • นักการตลาด
 • หน่วยงาน บริหารพื้นที่ร้านค้า
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การตลาด  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาโท การตลาด  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 • พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
 • หน่วยงาน บริหารความเสี่ยงคู่ค้า
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การเงินการตลาด การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาโท การเงิน การตลาด กฎหมาย บริหารธุรกิจ

 • พนักงานบริหารงานทั่วไป
 • หน่วยงาน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี กฎหมาย บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์
 • ปริญญาโท กฎหมาย บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์

 • นักบัญชี
 • หน่วยงาน ควบคุมทางการเงินบัญชี
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี การบัญชี การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ การบัญชีเพื่อการบริหาร

 • พนักงานตรวจสอบ
 • หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
 • สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ที่   https://erecruit.pttor.com/home
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งอื่นๆ  กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

สามารถดูตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติ่มได้ที่ 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!