สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้าง 200 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่12 – 19 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ตุลาคม 2564

  • ประกาศสำนักงาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกดเพื่อดูรายละเอียด  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!