กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 14 – 25 ตุลาคม 2564

 • ชื่อตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งได้แก่ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25  ตุลาคม 2564 ในวันเวลาราชการ
 • ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00  น.
 • หรือ ทางเวปไซต์ http://mhso.dmh.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!