สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เปิดรับสมัคร วันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เปิดรับสมัคร วันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2563

 

 • ประกาศรับสมัคร : เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม (จำนวน 2 อัตรา)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม จำนวน 2 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 ฝั่งทิศไต้ (ลิฟท์ S2) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ

 • ผู้สนใจโปรดส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่
 • ประวัติย่อ (Resume)
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • สำเนาใบบริญญาบัตร หรือใบรับรองจบการศึกษา
 • ส่งมาที่ E-mail : [email protected] หรือ ยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานกิจการยุติธรรม

 • ระยะเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2563
 • โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ และวัน/เวลา ในการนัดสัมภาษณ์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้
 • สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
 • สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม โทร 0 2141 3745 หรือ 084 160 8805

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!