สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา สมัคร 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566


  • ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • ด้วย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน  อัตรา ดังนี้  • ที่มาทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!