ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / มัธยม ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 29 สิงหาคม – 14 กันยายน 2566


  • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
  • ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
  • ด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 

  • การรับสมัคร


  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
  • ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
  • ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่
  • โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด


  • รายละเอียดฉบับเต็ม 🔽

 


 

\
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!