วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566

 • ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
 • การยื่นใบสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ (ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองเท่านั้น)
 • สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • หมายเลขโทรศัพท์ 053-217708 ต่อ 728
 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ www.cmtc.ac.th
 • เว็บไชต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ www.cmtc.ac.th


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!