สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปวช และ ป.ตรี หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / สมัคร 9 มีนาคม – 29 มีนาคม 2567


 •  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2567

 • ตำแหน่ง
 • พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
 • นิติกร 1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ 1 อัตรา
 • พนักงานสถานที่ 1 อัตรา

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 29 มีนาคม 2567
 • ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ

 • การรับสมัครสอบ
 • กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไซค์ www.pawnshop.banskok.go.th
 • และสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สรก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • โทร.  0 2 1 5 8 0 0 4 2 4
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9  – 29  มีนาคม  2567 เวลา  08.30 – 15.30  น. เว้นวันหยุดราชการ • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!