Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปวช และ ป.ตรี หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ตั้งแต่ 24 ก.ค. – 18 ส.ค. 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปวช และ ป.ตรี หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ตั้งแต่ 24 ก.ค. – 18 ส.ค. 2566


  • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สธก. ครั้งที่ 4/2566

  • พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • พนักงานกิจการสาขา 1 อัตรา
  • พนักงานประมูลทรัพย์หลุด 1 อัตรา


  • การรับสมัครสอบ
  • กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไซค์ www.pawnshop.banskok.go.th
  • และสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สรก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ ๘ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  • โทร.  0 2 1 5 8 0 0 4 2 4  ตั้งแต่วันที่วันที่ 24 กรกฏาคม ถึงวันที่ 18  สิงหาคม  2566 เวลา  08.30 – 15.30  น. เว้นวันหยุดราชการ
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!