สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ช่างภาพ
 • จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ
  • มีความสามารถในการนำเสนอภาพถ่ายหรือวีดีโอผ่านทางสื่อสมัยใหม่
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงโปรแกรมตัดต่อ อาทิ Adobe Premiere Pro Edius IMovie โปรแกรมตกแต่งภาพ อาทิ Adobe Photoshop Adobe Lightroom และโปรแกรมกราฟฟิก

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!