Ais เอไอเอส เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา หลายจังหวัด

รายละเอียดตำแหน่ง

 • Accounting Officer  จำนวน   5 อัตรา   กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Administration Support Officer จำนวน  1 อัตรา สงขลา
 • AIS Contact Center (ภาษาไทย)  จำนวน  100  อัตรา    กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • AIS Contact Center Supervisor (English Skill)  จำนวน  2  อัตรา    กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • AIS Fibre Contact Center (Thai/English Skill) จำนวน  20  อัตรา    กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • AIS Fibre Contact Center Supervisor (English Skill)  จำนวน  2  อัตรา    กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • AIS Play – Product Development จำนวน   1 อัตรา   กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • AIS SIM Card Online Fulfillment จำนวน  1  อัตรา    นนทบุรี
 • Area Sales Manager (ประจำ จ.เชียงใหม่)  จำนวน  1 อัตรา  เชียงใหม่
 • Business Analysis Planning & Expansion จำนวน   1 อัตรา   กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Business Consultant (Account Manager)  จำนวน  1 อัตรา  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Business Development Content Partnership  จำนวน  1 อัตรา  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Cloud Engineer จำนวน  1 อัตรา  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Cloud Managed Service จำนวน  3 อัตรา  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Cloud Project Manager  จำนวน  2 อัตรา   กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Cloud Sale & Solution Consultant  จำนวน  1 อัตรา   กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Company Secreatry Specialist จำนวน  1 อัตรา   กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Core Network Engineer (Enterprise Business)  จำนวน  3  อัตรา   กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Customer Support Officer-Fixed Broadband  จำนวน  1 อัตรา   กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Cyber Security Engineering Specialist  จำนวน  1  อัตรา   กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Cyber Security Project Management Specialist  จำนวน  1  อัตรา   กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Data Analyst  จำนวน  2 อัตรา  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Data Analytics  จำนวน  1  อัตรา  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Data Engineer  จำนวน   5 อัตรา  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Data Scientist จำนวน   3 อัตรา  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Direct Sales Executive-SMEs (พนักงานขายกลุ่มลูกค้า SMEs) หลายอัตรา กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมนอกสถานที่) หลายอัตรา กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Direct Sales Staff จำนวน  1 อัตรา สงขลา
 • Direct Sales Staff จำนวน  1 อัตรา สุราษฎร์ธานี
 • Direct Sales-Fixed Broadband (พนักงานขายอินเทอร์เน็ต-ออกบูธ) จำนวน  10 อัตรา  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Domestic & International EDS Product Specialist จำนวน  1 อัตรา  กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • Driver (Direct Sales) จำนวน  1 อัตรา สุราษฎร์ธานี
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง จังหวัดที่เปิดรับ กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!