fbpx

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท

 

 • รายละเอียดตำแหน่งรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม

 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
 • สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.พ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกสิทธิการลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้เกิน 120 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาการจ้างงานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี
 • ระยะเวลาจ้าง ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างและไม่เกิน 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง

 • หลายอัตรา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงาน ที่มีอัตราว่าง ตามวัน เวลา ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่างกำหนด

ประกาศรับสมัคร

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงาน ที่มีอัตราว่าง ตามวัน เวลา ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่างกำหนด

ประกาศรับสมัคร

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!