fbpx

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

 • การรับสมัคร
 • ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สุรินทร์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สุรินทร์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!