fbpx

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 25,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 25,000 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

 • สำนักจัดหาและบริหารทรัพสิน
 • ตำแหน่ง พนักงานรับรองในการประชุม งานพิธีและงานเลี้ยงรับรอง
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 10,690 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ตั้งแต่ 20 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

 • กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการทูตเศรษฐกิจ
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 17,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2564

 • กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสร้างพันธมิตรด้านการทูตเศรษฐกิจและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2564

 • กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 • ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง โดยหากมีความรู้ และ/หรือ ประสบการณ์การท างานในด้านกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ และ/หรือกฎหมายองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) และ/หรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง/คดีบุคคล และ/หรือกฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในภูมิภาค อาทิ อาเซียน สหภาพยุโรป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!