fbpx

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 25,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 28 – 30 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 25,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 28 – 30 เมษายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในสถานการณ์โยกย้ายถิ่นฐานและเด็กที่อยู่ในสถานกักตัว คนต่างด้าวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 25,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 28 – 30 เมษายน 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 28 – 30 เมษายน 2564
 • ที่มา : http://www.dcy.go.th

ประกาศรับสมัคร 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!