สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 15,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ปริญญาตรี ทุกสาขา

  • การรับสมัคร 
  • ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1อาคารทิปโก้  2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ
  • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!