fbpx

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา

 • การรับสมัคร 
 • ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1อาคารทิปโก้  2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

 • การรับสมัคร 
 • ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1อาคารทิปโก้  2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563
 • ที่มา http://www.onep.go.th

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!