กรมการกงสุล เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัคร ตั้งแต่ 20 – 24 ตุลาคม 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • พนักงานสนับสนุนภารกิจของศูนย์ Task force COVID-19
 • จํานวน 3 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 15000 บาท/เดือน

 • คุณสมบัติทั่วไป
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 20  ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ (Word/Excel PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถการอ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารได้ เป็นอย่างดี และภาษาต่างประเทศอื่นที่เหมาะสมแก่การประสานงานเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้กับ บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น การโต้ตอบอีเมลกลาง การประสานงานกับสอพสก ต่าง ๆ ในประเทศไทย
 • มีทักษะ ขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ เมื่อมีเหตุจำเป็น

 • กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2564
 • โดยส่งเอกสารการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!