สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส ทุกสาขาวิชา ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค สมัคร 19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส ทุกสาขาวิชา ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค สมัคร 19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • อัตราว่าง 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 13800 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหริอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
 • อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • สามารถใช้เปรแกรมสำเร็จรูป (word, Excel, Power Point)
 • สามารถไปปฏิบัติงานในหน่วยงานท ี่อยู่ต่างจังหวัดได้โดยไมมัเงื่อนไข

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 19  กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2  สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • โดย ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร w w w .oae.go.th เลือก  หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือที่ https://oae.thaijobjob.com

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 19  กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 2  สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • โดย ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร w w w .oae.go.th เลือก  หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือที่ https://oae.thaijobjob.com

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!