กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564

  • ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน วิศวกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เจ้าหน้าที่อำนวยการ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (พนักงานสัญญาจ้าง)
  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  •  กำหนดกำรรับสมัคร
  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14กรกฎาคม พ.ศ. 2564 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  • วิธีการรับสมัคร
  • สมัครผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.egati.co.th หรือ
  •  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ส านักงานกลาง
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตึกเคมี (อาคาร ท.083) 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!