fbpx

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมรับสมัครงานจำนวน 100 อัตรา หลายตำแหน่ง สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 17 ถึง 31 สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมรับสมัครงานจำนวน 100 อัตรา หลายตำแหน่ง สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 17 ถึง 31 สิงหาคม 2564

 • รายละเอียด
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมรับสมัครงานจำนวน 93 อัตรา หลายตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง
 • พนักงานขับเครื่องจักรกล
 • พนักงานขับรถ
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • พนักงานขับเรือ
 • คนชำนาญงาน

 • *สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามความจําเป็นของงาน
 

 • รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 17-31  สิงหาคม  2564
 • คุณสมบัติเบื้องต้น
 • สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
 • ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
 • อายุและภูมิลำเนาตามเกณฑ์ ที่ กฟผ. กำหนด

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!