สํานักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 135 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 135 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • เงินเดือน 15,000 บาท
  • จำนวน 135 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา

  • การรับสมัคร 
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครหรือสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th
  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงาน สถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  • ตั้งแต่ วันที่ 10 ถึง 16 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!