กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ วันที่ 8 – 15 พฤศจิกายน 2563

 • ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • พนักงานบริหารงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 •  พนักงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง  15000 บาท/เดือน

 • คุณสมบัติทั่วไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
 •  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ (Word/Excel PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
 •  มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 •  มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถการอ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารได้
 •  มีทักษะ ขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (เมื่อมีเหตุจำเป็น)

 • กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 13   พฤศจิกายน 2563
 • โดยส่งเอกสารการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF ไปที่ Email: [email protected]
 • ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • โทร. 02 203 5000 ต่อ 33116 ในวันและเวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!