Latest:
งาน ราชการงานราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 2 ถึง 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 ถึง 6 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  • เงินเดือน 13,800 บาท
  • จำนวน 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

  • การรับสมัคร 
  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคารส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วงขวาง กรุงเทพฯ
  • ตั้งแต่ วันที่ 2 ถึง 6 พฤศจิกายน 2563

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!