fbpx

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

  • สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติประกาศรับสมัครงาน
  • ความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน 2 อัตรา)
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

  • สถานที่ปฏิบัติงาน
  • กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ชั้น ๗ ลิฟท์ W2 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ
  • วุฒิ ป.ตรี
  • 15000 บาท/เดือน

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!