สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา สมัครตั้งบัดนี้ ถึง 1 พฤศจิกายน 2564

 • รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการหลายอัตรา
 • กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผน (เพศชาย) หลายอัตรา
 • อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ชั้น 7
 • คุณสมบัติ :
 • – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 • – มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • – สามารถลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

 • ส่ง resume มาก่อน ได้ที่ [email protected] ภายในวันจันทร์ 1 พ.ย. 64
 • ระบุ : สมัครงานเจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผน (กชต.)

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!