สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัคร ตั้งแต่ 19 – 26 ตุลาคม 2564

 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Power Point, Excel ได้เป็น อย่างดี
 • – มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ – สามารถรวบรวมข้อมูล จดบันทึกรายงานการประชุมต่างๆ ได้
 • – มีความอดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบ และมีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 26 ตุลาคม 2564
 • ในวันและเวลาราชการ จันทร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น
 • วิธีการสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ (กอป.) ชั้น 9
 • สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) 118/1
 • อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 • สอบถามรายละเอียดได้ที่
 • กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ (กอช.)
 • โทรศัพท์ 0 2265 6648  หรือ 022656700
 • ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!