สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563

 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ
 • กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 • เดือนละ 15000 บาท
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

 • คุณสมบัติ
 • มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับระบบของราชการได้
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมี service mind
 • มีความซื่อสัตย์ ชื่อตรง ตรงต่อเวลา พร้อมทั้งรักษาความลับต่างๆ ของทางราชการได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม สามารถปรับตัวและเรียนรู้งานได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่
 • กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์ 02 579 4713
 • วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!