สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายจังหวัด ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายจังหวัด ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 •  รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 •  เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และ ปราจีนบุรี

 • ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี ทางการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง
 •  เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สระแก้ว และ ปราจีนบุรี

 • ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่เว็บไซต์ http://eaccreditationersc.go.th/acc/indexhtrol

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 2 เลขที่ 184/3 หมู่ 8  ถนน สุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!