Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 6 – 20 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 6 – 20 พฤศจิกายน 2563

 • ตำแหน่ง : officer
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • หน่วยงาน : กรมควบคุมมลพิษ
 • เงินเดือน : 15,000 บาท
 • รับสมัครวันที่ : 06/11/2020 – 20/11/2020

 • ลักษณะของงาน
  1. งานด้านเอกสาร เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร ออกเลข ตรวจทานหนังสือ
  2. จัดทำบัญชี รับ-จ่าย และทะเบียนคุมพัสดุ
  3. งานจัดทำงบประมาณ
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติ
 1. มีสัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 3.  อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 4.  มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะกับงานที่รับผิดชอบ5.มีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการจัดทำบัญชี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือ ลงเอกสารลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ถึง กองกฏหมาย /ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 10 เลขที่ 92 ถ.พหลโยธิน ซ.พหลโยธิน 7 เขตพญาไท เขตพญาไท กทม.10400
  ผู้ประสานงาน : คุณเบญริสา หรือคุณโศภิตา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์ : 0-2298-2358-9 อีเมล์ : [email protected]
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!