สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14 อัตรา / สมัคร 6 – 24 พฤศจิกายน 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน 14 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา
 • ปวส.
 • อนุปริญญา
 • รายละเอียดวุฒิ
 • ได้รับคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://nesdc.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ 6 – 24 พฤศจิกายน 2566


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ที่มา   ต่อ

กดตรงนี้ • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!