Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา  ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา  ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
 • ด้าน คุณวุฒิ (สาขาวิชาหรือความถนัดเฉพาะ)
 • ด้านตรวจสอบภายใน บัญชี/การเงิน (บัญชี, การเงิน, การตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน)
 • นิติศาสตร์
 • การจัดการทั่วไป (บริหารธุรกิจ, การจัดการ, สถิติ, สารสนเทศศาสตร์)

 • เปิดรับสมัคร
 • การรับสมัคร
 • สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์
 • สำนักงาน กกพ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล [email protected] และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น (ขนาดไม่เกิน ๒๕ MB )
 • โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล [email protected] ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  https://www.erc.or.th/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!