สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ปวช ไม่จำกัดสาขา / สมัคร 16 – 22 พ.ย. 2566


  • เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เจ้าพนักงานธุรการ)
  • ปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  อัตรา

  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา

  • การรับสมัคร
  • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
  • อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300  โดยผู้สมัครสอบไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด
  • สมัคร 16 – 22 พฤศจิกายน  2566


 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!