สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ 29 – 31 มกราคม 2566

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ 29 – 31 มกราคม 2566

  • ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ
  • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1  ตำแหน่ง
  • งานบันทักข้อมูล 1 ตำแหน่ง

 

 
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!