สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ 23 อัตรา / เงินเดือน 18000 / สมัคร 3-7 ก.ค. 2566


 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • กลุ่มงาน ชื่อตำแหน่ง จำนวนอัตรา

 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จำนวน 21 อัตรา
 • หน่วยที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
 • หน่วยที่ 2 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
 • ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”
 • กลุ่มงาน บริการ จำนวน 2 อัตรา
 • หน่วยที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • หน่วยที่ 4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 18000 บาท
 • กลุ่มงาน บริการ 13800 บาท
 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!