กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 7 – 25 กุมภาพันธ์ 2565


 • แหน่ง ช่างครุภัณฑ์ รร.พจ.ยศ.ทร. (เพศซาย)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงานด้านช่างทั่วไป
  • จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 2.1.4 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ตำแหน่ง ช่างสี รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. (เพศชาย)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • พ่นทราย ขัดล้าง หรือพ่นสี รถ เรือ และยานพาหนะต่าง ๆ
  • ทาหรือพ่นสี เคลือบผิวและขัดเงา เครื่องประดับ เครื่องใช้ประจำสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
  • ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสี
  • วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสี
  • ตรวจและทดสอบงานช่างสีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  • จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้
  • ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ตำแหน่ง ช่างไม้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. (เพศชาย)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
  • ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
  • ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  • จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
  • ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ กปส.ยศ.ทร. (เพศชาย/เพศหญิง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
  • ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการ
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ กอง สน.ยศ.ทร. (ช่างตัดผม) (เพศชาย/เพศหญิง)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
  • ปฏิบัติงานด้านออกแบบ และตัดแต่งทรงผม
  • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานที่ให้บริการ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
 • สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองกำลังพลและธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
 • สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองกำลังพลและธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


 

Back To Top
error: Content is protected !!