กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เงินเดือนสูงสุด 23,100 ตั้งแต่ วันที่ 18 – 24 มกราคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 21,000 – 23,100 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา หรือทางการปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://doa.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 18 – 24 มกราคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://doa.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 18 – 24 มกราคม 2565 

ประกาศรับสมัคร

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!