Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานเชียงใหม่สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพหางานเชียงใหม่เชียงใหม่

ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 / สมัคร 18 ธ.ค. 2566 – 12 ม.ค. 2567

 • ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ประจำศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • ด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินทุนบริหารศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
 • เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
 • ชื่อตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000.- บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • สำนักงานศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!