สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา วุฒิ ปวส. หลายสาขา / ตั้งแต่ 20 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567


  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทัวไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กำหนด หรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 

  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
  • ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567  ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th หรือทาง http:/hris.parliament.go.th/job/
  • หัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน”


กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!