องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป / เงินเดือน 24400 / สมัคร 13 – 22 กันยายน 2566


  • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  • เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

  • กำหนดการและวิธีรับสมัคร
  • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
  • ที่เกี่ยวข้อง ด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่ 13 – 22  กันยายน พ.ศ. 2566  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!