สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 17,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 25 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 17,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 25 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 • สังกัด สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 17,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 • การรับสมัคร 
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ ชั้น 6
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 – 25 มิถุนายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
 • การรับสมัคร 
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ ชั้น 6
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 – 25 มิถุนายน 2564
 • ที่มา http://www.msdbangkok.go.th/

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!