สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 บาท สมัครบัดนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 บาท สมัครบัดนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2565.

 • ประกาศกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
 • สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Officer)
 • จํานวน 1 อัตรา
 • อัตราจ้าง  เดือนละ 18000 .- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 •  คุณสมบัติ
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี ณ วันปิดรับสมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ (Service Mind) มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และสื่อสังคมออนไลน์ ได้ที่
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยมีชั่วโมงการ ทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 40  ชั่วโมง และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center : TAC) ท่าอากาศยาน
 • ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 • การรับสมัคร
 • ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาวุฒิการศึกษา
 • หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) [email protected]
 • หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัย นักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 • ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30  น. สอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์หมายเลข  0 2 2 8 3 1 6 0 3 , 0 2 2 8 3 1 6 0 7
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!